hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid
bij jou, binnen het gezin en op school

Ontwikkelingsvoorsprong of Hoogbegaafd? 

Bij snelle baby's, pientere peuters en slimme kleuters spreken we in Nederland niet zomaar over hoogbegaafdheid, simpelweg doordat dit op deze leeftijd niet formeel is vast te stellen. Er wordt namelijk vanuit gegaan dat er bij hoogbegaafdheid een minimale IQ score van 130 behaald moet worden. Over het algemeen worden deze tests pas afgenomen als een kind 6 jaar of ouder is. Bij kinderen die jonger dan 6 jaar zijn, spreken we in Nederland over een ontwikkelingsvoorsprong.

Het woord 'ontwikkelingsvoorsprong' dekt echter niet de lading. Ter illustratie: een kind dat met 10 maanden los kan lopen, loopt hierin voor op zijn leeftijdsgenootjes. Dat betekent nog niet dat het kind automatisch beschikt over een hoogbegaafdheidspotentieel. Bij hoogbegaafdheid is er niet alleen sprake van een hoog IQ (hoge intelligentie), deze kinderen beschikken tevens over een grote mate van creativiteit (in het denken) en de motivatie (doorzettingsvermogen) om gestelde doelen te behalen. Mits ze   gezien    worden en goed begeleid worden. Als dit niet gebeurt zal je merken dat ze niet lekker in hun vel zitten en vastlopen op school. Een situatie die voor niemand wenselijk is.   Kom tot bloei!